Univerzális tisztítóhab 500 ml

Univerzális tisztítóhab 500 ml
Részletek
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartály nyomás alatt van. Hő hatására széthasadhat. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 ░C/122░F hőmérsékletet meghaladó hő. Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
Adatok
Cikkszám
MO090511